Logistiek.png
Sluiskil_keuken.jpeg
Elsenbosch_1.png

Resultaten

Sinds het oprichten van de Taskforce heeft zij vooral ingezet op het onder de aandacht brengen van de problematiek. Daarnaast vroegen vooral gemeenten om een partij aan tafel die de markt vertegenwoordigen.

Juist door gezamenlijk op te trekken als overheid en markt, ontstaan goede idee├źn en wordt het mogelijk om locaties te vinden en ontwikkelen. Ook ten aanzien van beleid helpt het als markt en overheid samen werken.

Welke zaken zijn concreet gerealiseerd door of dankzij een bijdrage of de inzet van de Taskforce of haar leden:

 • 2022:
  • Bijdrage aan televisieprogramma Pointer vanwege uitblijven huisvesting in de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek.
  • Manifest grootste aandachtgroep (arbeidsmigranten) aangeboden aan programmateams voor Statenverkiezingen 2023 in provincies Noord- en Zuid-Holland.
  • Informatiesessie aan ambtenaren, projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, wethouders en projectteam A-12 Corridor.
  • Problematiek huisvesting arbeidsmigranten in beeld bij rijksoverheid.
  • Werkbezoek van nieuwe raadsleden uit 17 gemeenten in regio's Holland Rijnland en Greenport Aalsmeer.
  • Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten en Greenport Duin- en Bollenstreek hebben 5 video's laten produceren, waarmee inzicht gegeven wordt in het leven en de werkzaamheden van internationale medewerkers en de nut en noodzaak van arbeidsmigratie voor de economie. Een positief geluid en helder inzicht voor alle stakeholders.

 • 2021:
  • Uitgebreide briefing van statenleden voorafgaand aan PS-vergadering. Daardoor akkoord van Provincie Zuid-Holland en gemeente Westland op de realisatie van 688 woonplekken aan de Oostbuurtseweg in De Lier.
  • Beleidsrichtlijn behorende bij Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek aangepast, om meer huisvesting in leegstaande gebouwen buitengebied mogelijk te maken.
  • Informatiesessies raads- en statenleden in verschillende provincies.
  • Aandacht voor problematiek in televisie-uitzendingen Omroep-West en Nieuwsuur.
  • Taskforcelid Willem Weggeman is voorzitter van stichting Ontmoet de Arbeidsmigrant, die de campagne Arbeidsmigratie Werkt! heeft opgezet. Taskforce heeft bijgedragen aan documentaires, door medewerkers aan het woord te laten.

 • 2020:
  • Ontwikkeling van woonlocatie in Sluiskil door Taskforcelid Homeflex.
  • Samen met gemeente Noordwijk heeft de Taskforce een lijst met te ontwikkelen locaties in de gemeente Noordwijk opgesteld. Daar kunnen mogelijk 905 bedden gerealiseerd worden.
  • ONL voor Ondernemend Nederland gaat samen met Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten aan de slag om het onderwerp bij de Tweede Kamer op de agenda te krijgen.
  • Aandacht voor problematiek in televisie-uitzendingen van Omroep West en NOS Journaal.
  • Werkbezoek van raadsleden uit gemeente Haarlemmermeer aan de Taskforce en verschillende locaties.
  • Gesprekken met wethouders gemeente Haarlemmermeer om aandacht te vragen voor het tekort aan woonruimte voor arbeidsmigranten.
  • Taskforce op bezoek bij algemeen bestuur Holland Rijnland, waardoor meer aandacht voor problematiek van te weinig huisvesting en oproep om meer locaties mogelijk te maken.
  • Voorzet geleverd voor beleidsvisie HLT-gemeenten.
  • Woonlocatie Elsenbosch in Naaldwijk opgeleverd, voor 318 bedden.

 • 2019:
  • Werkbezoek van raadsleden uit 13 gemeenten in Holland Rijnland aan de Taskforce en verschillende locaties.
  • Taskforce toegetreden tot Overleg Greenport Duin- en Bollenstreek, waardoor meer aandacht voor ontwikkeling van huisvestingslocaties.
  • Deelname aan conferentie huisvesting arbeidsmigranten, georganiseerd door ministerie van Buitenlandse Zaken i.s.m. ministerie van Sociale Zaken. Met o.a. vakbonden, werkgeversorganisaties, ambassadeurs van o.a. Polen, Bulgarije.
  • Raadsinformatieavond verzorgd voor raadsleden gemeente Teylingen.
  • Raadsinformatieavond verzorgd voor raadsleden gemeente Lisse.

 • 2018:
  • Informatiesessie verzorgd voor leden van Overleg Greenport Duin- en Bollenstreek.
  • Deelname aan landelijke conferentie arbeidsmigranten, georganiseerd door provincie Zuid-Holland.
  • Diverse publicaties in Leidsch Dagblad.

 • 2017:
  • Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten als vertegenwoordiger van de markt van start gegaan.
  • Realisatie van woonlocatie Katwijkerbroek in gemeente Katwijk voor 64 bedden.

 • 2016:
  • Woonlocatie De Trampoline in Noordwijkerhout opgeleverd voor 144 bedden.

Wilt u meer weten over de Taskforce?

Neem contact op

Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten werkt aan oplossingen voor meer en betere huisvesting.

Contact