Nieuws- en Persberichten

06 dec 2021

Internationale medewerkers in beeld

Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten en Greenport Duin- en Bollenstreek lanceren vijf filmpjes over internationale medewerkers.
08 nov 2021

Kwalitatief goede huisvesting internationale medewerkers

Taskforcelid en projectleider internationale medewerkers van Greenport Duin- en Bollenstreek, Annemieke de Man, nam een aantal politici mee naar Noordwijkerhout voor een werkbezoek aan 'De Trampoline' waar kwalitatief goede huisvesting voor internationale medewerkers geregeld is.
22 okt 2021

Huisvesting arbeidsmigranten Bollenstreek blijft probleem

Het aantal arbeidsmigranten dat in de Duin- en Bollenstreek werkt, stijgt de komende jaren van ruim tien- naar vijftienduizend in 2030. En dat terwijl de huisvesting van tijdelijke werknemers nu al ontoereikend is.
20 sept 2021

Gemeenten worstelen met arbeidsmigranten

De Nederlandse economie blijft behoefte houden aan arbeidsmigranten. Hun aantal zal ook de komende jaren toenemen. Daarmee ontstaat ook een steeds grotere behoefte aan tijdelijke huisvesting dichtbij de werklocatie. Dat is voor veel gemeenten een worsteling. Actualiteitenprogramma Nieuwsuur besteedde recent aandacht aan het onderwerp. Taskforcelid Willem Weggeman legt uit hoe in Vlissingen een project is opgestart en wat er gebeurt in de gemeenteraad.
18 sept 2021

Huisvesting Arbeidsmigranten blijft uitdagend!

Steeds vaker wordt uit het hele land een beroep gedaan op de Taskforce om informatie te verstrekken of mee te denken over het onderwerp huisvesting. Taskforce-voorzitter Dennis van der Voort sprak in Zaltbommel met staten- en raadsleden van de VVD in Gelderland. In het Rivierengebied in Gelderland spelen verschillende uitdagingen rondom huisvesting voor arbeidsmigranten.
16 sept 2021

Niet alleen de lusten, maar ook de lasten

Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten heeft een Manifest opgesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Daarin roept de Taskforce zittende en komende raadsleden op om te komen tot een regionale aanpak en bouwen!
18 juli 2018

Huisvesting ‘Polen’ weer op agenda

Het Leidsch Dagblad publiceert over de hernieuwde aandacht voor huisvesting voor arbeidsmigranten. Voorzitter Dennis van der Voort is om een reactie gevraagd.
25 apr 2018

Niet alleen laaggeschoold werk

Reportage in Leidsch Dagblad waarin Taskforce oproept om snel tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten in Holland Rijnland te komen.