Over ons

De Taskforce is gestart in Noord- en Zuid-Holland, maar is inmiddels actief in - en wordt gevormd door participanten uit - heel Nederland. De taskforce werkt aan het oplossen van de problematiek van te weinig goede huisvesting. Om dat te bereiken zet de Taskforce het onderwerp breed op de politieke agenda en werkt samen met overheden aan het vinden en ontwikkelen van locaties waar huisvesting voor arbeidsmigranten kan worden gerealiseerd.

Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten is opgericht in 2017, door marktpartijen die betrokken zijn bij het onderwerp huisvesting voor arbeidsmigranten.

In de taskforce zijn vertegenwoordigd:

  • Uitzendbureaus
  • Opdrachtgevers
  • Werkgevers
  • Huisvesters/vastgoedeigenaren
  • Brancheorganisaties