Logistiek.png
Sluiskil_keuken.jpeg
Elsenbosch_1.png

Waarom een Taskforce?

Met de komst van de eerste groepen Midden- en Oost-Europese werknemers eind jaren negentig van de 20e eeuw, ontstonden ook de eerste uitzendbureaus. Die markt was inmiddels vrijgegeven en daardoor ongereguleerd. Er was veel werk, maar weinig kwalitatief goede huisvesting. Ook de regels rondom arbeidscontracten voor internationale werknemers waren nog niet goed ingeregeld.

Partijen uit de uitzendsector hebben in de jaren nul het initiatief genomen tot twee belangrijke keurmerken. Zo is de Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling (SKIA) opgericht om te zorgen voor fatsoenlijke arbeidscontracten. Daarnaast is de Stichting Normering Flexwonen (SNF) opgericht om toe te zien op fatsoenlijke huisvesting. Twee belangrijke ontwikkelingen.

In 2012 is door de overheid, samen met werkgevers- en werknemersorganisaties de Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten gesloten. Daarin spraken de regio’s in het land af om hun verantwoordelijkheid te nemen voor het fatsoenlijk huisvesten van werknemers. In verschillende regio’s zijn deze vertaald in regionale afspraken.

Ondanks alle mooie woorden, bleek de praktijk weerbarstig. Bovendien kwam vanuit de overheid vaak de vraag: waar is de markt? Vooral wanneer individuele werkgevers zich meldden met vragen over huisvestingslocaties.

Medio 2017 heeft Nico Geerlings met Willem Weggeman het initiatief genomen tot de oprichting van Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten (THA). De Taskforce bestaat uit werkgevers/opdrachtgevers, uitzendbureaus en huisvesters en heeft in de persoon van Dennis van der Voort een onafhankelijk voorzitter.

De THA zet zich in om de problematiek van te weinig locaties en te weinig fatsoenlijke bedden op te lossen. Dat begint bij het bespreekbaar maken van het onderwerp bij de lokale, provinciale en rijksoverheid. Dat doet THA door gesprekken met raads- en statenleden, wethouders, gedeputeerden, Kamerleden, ondernemers- en ondernemersverenigingen. Door het organiseren van werkbezoeken, congressen en seminars en door het verstrekken van informatie.

Op basis van kennis en kunde uit de eigen praktijk, levert THA praktische methoden en werkwijzen, die ingezet kunnen worden om locaties te vinden en succesvol te ontwikkelen. De inzet van THA is gericht op ‘een eerlijk bed voor iedereen’. Samenwerking met betrokkenen uit politiek, omwonenden en het bedrijfsleven uit de omgeving is essentieel om tot succesvolle plannen te komen. Ook daarin vertegenwoordigt de Taskforce de markt.

Voor de duidelijkheid: Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten is een kennispartij, zij bouwt zelf geen woningen.

Wilt u meer weten over de Taskforce?

Neem contact op

Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten werkt aan oplossingen voor meer en betere huisvesting.

Contact