Logistiek.png
Sluiskil_keuken.jpeg
Elsenbosch_1.png
International Flex Job treedt toe tot Taskforce
Dennis van der Voort (l) en Joris Kleyheeg (m) tekenen toetredingsovereenkomst. IFJ-directeur Sjaak Geerlings kijkt goedkeurend toe.

International Flex Job treedt toe tot Taskforce.

Belangrijke versterking in regio Haarlemmermeer en Aalsmeer

Uitzendbureau International Flex Job (IFJ) uit Aalsmeer treedt toe tot de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten (THA). Donderdag 10 maart hebben Taskforce-voorzitter Dennis van der Voort en directeur van International Flex Job, Joris Kleyheeg, daartoe de toetredingsovereenkomst getekend

Ondertekening IFJ1

Dennis van der Voort (l) en Joris Kleyheeg (m) tekenen toetredingsovereenkomst. IFJ-directeur Sjaak Geerlings kijkt goedkeurend toe.

Kracht van samenwerking

In de afgelopen periode zijn beide partijen met elkaar in gesprek gegaan vanuit de kracht van samenwerking. THA heeft in de afgelopen jaren haar fundament in de regio Holland Rijnland gelegd. Daar worden constructieve gesprekken met lokale en regionale overheden gevoerd, met als doel om meer fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers te realiseren.

Uitbreiding met een uitzendbureau, dat ook actief is in Greenport Aalsmeer, was een wens. IFJ volgde THA al enige tijd en was onder de indruk van de aanpak om samen met de verschillende overheden tot oplossingen te komen. Joris Kleyheeg: “wij zien de meerwaarde van samenwerking en willen graag investeren in het komen tot oplossingen.”. Dennis van der Voort: “het aantal internationale medewerkers blijft groeien, zeker in de regio’s waar we nu actief zijn. Het is van essentieel belang om de markt van uitzendbureaus, opdrachtgevers en huisvesters gezamenlijk te vertegenwoordigen. We merken dat de overheden dat heel prettig vinden.”

Oproep aan de politiek

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht doet de Taskforce een oproep aan alle raadsleden die volgende week gekozen worden: “maak werk van logiesgewijze huisvesting voor internationale werknemers!”.

In de gezamenlijke regio’s Haarlemmermeer/Aalsmeer en Holland Rijnland leveren zo’n 60.000 internationale medewerkers een essentiële bijdrage aan de lokale en regionale economie. Zij komen graag werken in deze regio, maar dan hebben ze ook een fatsoenlijke woon- en slaaplocatie nodig, dicht bij de werkplek. Dat is een opgave voor alle betrokkenen, markt en overheid.

Alleen samen realiseren we ‘een eerlijk bed voor iedereen’. Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten heeft de handschoen hiervoor al opgepakt, doet u als raadslid mee?

 

Wilt u meer weten over de Taskforce?

Neem contact op

Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten werkt aan oplossingen voor meer en betere huisvesting.

Contact