Logistiek.png
Sluiskil_keuken.jpeg
Elsenbosch_1.png

Delegatie ministeries op bezoek bij Taskforcelid International Flex Job

Onlangs bracht een delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ruimte en Wonen) en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bezoek aan International Flex Job in Aalsmeer. Geen dagelijkse bezigheid voor dit lid van Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten, maar wel een geslaagd bezoek!


Namens de ministeries waren topambtenaren Chris Kuijpers (directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen) en Stan Kaatee (directeur-generaal Werk) en Jacco Brouwer te gast. Het gesprek met de Joris Kleyheeg en Sjaak Geerlings van IFJ ging over de ontwikkelingen, maar ook de problematieken rondom arbeidsmigranten in Nederland te praten. Het was een openhartig en prettig gesprek over het uitzenden van arbeidsmigranten én hun woonsituatie. Om in die woonsituatie meer inzicht te krijgen bezocht het gezelschape een huisvestingslocatie van IFJ-partner Mployment Housing.

De arbeidsmigranten vormen een heel belangrijke rol in de economie van ons land. Misstanden vinden er zeker plaats en daar moet hard tegen worden opgetreden. Gelukkig gaat ook veel heel goed. De directie van IFJ is blij dat zij deze kant ook heeft kunnen belichten, maar er is meer nodig. Niet direct in het continue aanscherpen met hoop extra regels en plichten voor partijen die al strikt regels naleven, maar juist in preventie en gelijktrekken van de sector. Denk bijvoorbeeld aan het echt jagen op uitzendbureaus die de regels aan hun laars lappen door een verplichte certificering of vereiste kwalificatie, meer investering in inspecterende instanties én er moet een duidelijk beleid uitgezet worden tot aan gemeentelijk niveau voor huisvesting met een goede leefbaarheid. Met name dit laatste punt is in deze krappe arbeids- en huizenmarkt harder nodig dan ooit, en er liggen genoeg mogelijkheden.

Juist om die reden is IFJ aangesloten bij Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten, die hier aandacht voor vraagt. Het is enorm belangrijk om als sector, landelijke overheid, inspecterende instanties en gemeenten hierin samen op te trekken.

De betrokkenheid vanuit de overheid in het gesprek bij International Flex Job was duidelijk voelbaar. Zij voelen zich gesteund. IFJ en Taskforce roepen de overheid op om ons samen hard maken voor deze belangrijke groep mensen die wij als Nederlanders hard nodig hebben!

Wilt u meer weten over de Taskforce?

Neem contact op

Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten werkt aan oplossingen voor meer en betere huisvesting.

Contact