Logistiek.png
Sluiskil_keuken.jpeg
Elsenbosch_1.png

Taskforce positief over certificering uitzendbureaus

Aanpak malafide uitzendbureaus moet sneller

 

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, met de hoofdlijnen voor verplichte certificering van uitzendbureaus. Dit als reactie op de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (commissie Roemer). Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten heeft na het verschijnen van het rapport Roemer in oktober 2020 steeds aangedrongen op spoedige behandeling van het rapport door de Tweede Kamer. Nu is er een eerste aanzet.

Belangrijke stappen worden gezet

De minister zet belangrijke stappen op het gebied van registratie, informatie en verbeteren van de positie van arbeidsmigranten. Zij doet een oproep aan de sector, werkgevers, uitleners en inleners om hun arbeidskrachten goed te behandelen. Het spreekt voor zich dat de Taskforce dit van harte onderschrijft.

Verplichte certificering

In haar brief van 5 juli 2022 zet de minister de hoofdlijnen uiteen van de verplichte certificering voor bestaande en startende uitzendbureaus. Hoofdpunten zijn:

  • Alle uitleners moeten zich laten certificeren als zij arbeidskrachten ter beschikking willen stellen; en
  • Alle ondernemingen die gebruik willen maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten uitsluitend mogen inlenen van gecertificeerde uitleners.

Eisen

De eisen waaraan een uitzendbureau moet voldoen om een certificaat te krijgen, zijn:

  • Zich periodiek laten controleren op onder meer het betalen van loon, doen van belastingaangifte en pensioenaansluiting;
  • In het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag;
  • Een waarborgsom van 100.000 Euro betalen om zo vluchtig ondernemerschap tegen te gaan;
  • Gecertificeerde huisvesting aanbieden.

Goede stappen, maar eerder invoeren

Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten is positief over de stappen die de minister nu zet, maar maakt een kanttekening: “We zijn blij dat er nu een beleidsvoorstel ligt, want dat duurde al te lang. Het tempo van invoering vinden we veel te lang duren. Malafide uitzendbureaus moeten zo snel mogelijk worden aangepakt!”, aldus voorzitter Dennis van der Voort. “We roepen de minister op om de nieuwe maatregelen op de kortst mogelijke termijn in te voeren.

Wilt u meer weten over de Taskforce?

Neem contact op

Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten werkt aan oplossingen voor meer en betere huisvesting.

Contact