Logistiek.png
Sluiskil_keuken.jpeg
Elsenbosch_1.png

Gedeputeerde Anne Koning (ZH) bezoekt huisvestingslocatie Katwijkerbroek

Zuid-Hollands Gedeputeerde Anne Koning (Wonen) bezocht afgelopen vrijdag, 1 december, de huisvestingslocatie voor internationale medewerkers in Katwijkerbroek. Zij werd ontvangen door wethouder Gerard Mostert (gemeente Katwijk) en leden van de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten op deze locatie waar de huisvesting voor internationale arbeidskrachten goed geregeld is. Na afloop werd in het gemeentehuis van Katwijk verder gepraat over de ontwikkelingen en uitdagingen op gebied van arbeidsmigratie.

Werkbezoek Anne Koning 2

Werkbezoek gedeputeerde aan huisvestingslocatie Katwijkerbroek.

Wethouder Gerard Mostert: “Goed om gedeputeerde Koning deze huisvestingslocatie te laten zien. Veel bedrijven maken gebruik van internationale medewerkers. Dan is het van belang dat huisvesting goed geregeld is. Wat mij betreft zijn bedrijven verantwoordelijk om zorg te dragen haar internationale medewerkers netjes te huisvesten, en tegelijkertijd moeten we als overheid bedrijven letterlijk de ruimte geven om dit goed te kunnen doen.” 

Taskforce-voorzitter Dennis van der Voort ging in op de cijfers en sectoren waarin internationale medewerkers actief zijn. In de Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer is de vraag naar arbeidskrachten groot. Bekende sectoren zijn tuinbouw en daaraan gerelateerde werkgelegenheid in de industrie en logistiek. Doordat zij hier kunnen wonen en werken, leveren zij een bijdrage aan de lokale economie. "Goede huisvesting past bij goed werkgeverschap. Om te komen tot locaties werken we samen met overheden, dat is essentieel!", aldus Van der Voort. Ook benoemde hij tijdige communicatie en juiste bestemmingsplannen, om tot succesvolle ontwikkeling te komen. De Taskforce werkt alleen met partijen die de SNF-normen als minimum zien, maar liever daarboven zitten. Daarom onderschrijft de Taskforce het rapport van de commissie Roemer.

Ondernemer Edwin Beentjes is actief in logistiek en transport. Hij ziet de arbeidsmarkt veranderen door vergrijzing en minder aanwas uit de jongere generaties, die ook nog eens minder uren willen werken. Zo'n 50 van zijn 350 medewerkers komen uit het buitenland. Oorspronkelijk via uitzendbureaus, maar nu gewoon op de payrol. "Iedere medewerker behandelen wij, zoals we zelf ook behandeld willen worden. Dat moet gewoon fatsoenlijk, want alleen op die manier hou je blije en tevreden mensen". Hij ziet huisvesting als uitdaging en grote opgave, maar denkt dat locaties zoals in Katwijk helpen om de druk op de woningmarkt te verlagen en een fatsoenlijk bed te leveren voor iedere medewerker.

“Katwijk geeft het goede voorbeeld,” zegt gedeputeerde Koning. “Wie ergens werkt, moet ergens wonen. Daarin maakt het niet uit waar je vandaan komt. Dan is het belangrijk dat bedrijven en gemeenten daar ook over nadenken en aan mee helpen. Katwijk laat zien dat het gewoon kan.”

In gesprek

De gedeputeerde en wethouder werden op het complex rondgeleid door eigenaar Willem Weggeman van Homeflex en een bewoner. Het vooroordeel is dat de meeste van de arbeidsmigranten man is, maar in ieder geval op deze locatie, is de helft van de huurders vrouw. Belangrijk gesprekspunt was welke voorzieningen hard nodig zijn om ook voor deze mensen een gezond en veilig thuis te kunnen bieden.

Werkbezoek Anne Koning 1

Van links naar rechts: Willem Weggeman (Homeflex), Edwin Beentjes (CTS Group), wethouder Gerard Mostert, statenlid Tijmen Lammers en gedeputeerde Anne Koning bezichtigen één van de appartementen.

Huisvesting van arbeidsmigranten is belangrijk in heel Zuid-Holland. Op dit moment werken zo’n 140.000 mensen uit het buitenland in de provincie, in 2030 kunnen dat er zo’n 220.000 zijn. Daarmee is de huisvesting van deze mensen een maatschappelijk vraagstuk. Wethouder Mostert: “De uitdagingen stoppen niet bij de gemeentelijke grenzen. Naast onze eigen gemeente, hebben we de regio, de provincie en partners nodig om voldoende en kwalitatief goede huisvesting te kunnen bieden voor alle verschillende doelgroepen.”

Gedeputeerde Anne Koning ziet die uitdagingen ook: “Alleen samen kom je tot oplossingen in de woningcrisis. Je kunt wel alleen naar je eigen stukje grond kijken, maar daar houden de problemen niet op. De truc is slim te zijn, bijvoorbeeld zoals in Katwijk. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we de woningen bouwen die mensen zoeken. Want daar gaat het om: doen wat nodig is.”

Dennis van der Voort sloot af met de vaststelling dat er steeds meer goede voorbeelden komen van centrale huisvestingslocaties in Zuid- en Noord-Holland. In het voorjaar van 2024 zullen ook de statenleden uit beide provincies uitgenodigd worden op werkbezoek.

Wilt u meer weten over de Taskforce?

Neem contact op

Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten werkt aan oplossingen voor meer en betere huisvesting.

Contact